Zwangerschapsyoga

~english below~

Zwangerschapsyoga

In de zwangerschapsyoga lessen staat de beleving van de zwangerschap centraal. Het uitgangspunt hierbij is dat zwangerschap en bevalling natuurlijke processen zijn. Elke vrouw kan een kindje ter wereld brengen. In de lessen richten we ons op het ervaren van wat je lichaam nu vraagt en verlangt. Zo zal je dit kunnen toepassen bij wat je lichaam van je vraagt tijdens de bevalling. Je gaat leren hoe je je bewust kan ontspannen en hoe je daar zelf toegang tot hebt. Tijdens de lessen geef ik aandacht aan:

 • oefeningen en houdingen
 • ademoefeningen
 • ontspanning en massagetechnieken
 • concentratie
 • achtergrondinformatie over zwangerschap, bevalling en de kraamtijd.

Elke maand hebben de lessen een eigen thema: ontspanning, concentratie of kracht. De rode draad in de lessen is de adem.

Partnerlessen

Ik geef regelmatig partnerlessen die vooral een praktische insteek hebben. De partner vervult een belangrijke rol tijdens de zwangerschap en de bevalling. De partner leert hoe hij/zij jou kan ondersteunen in je zwangerschap en tijdens de bevalling. Er komen verschillende massage- en ademoefeningen en (bevallings)houdingen aan bod.

Wat zijn de voordelen van zwangerschapsyoga?
 • het biedt een volledige voorbereiding op de bevalling
 • bewuster beleven van je lichaam en je zwangerschap
 • je krijgt meer vertrouwen in je lichaam en meer contact met je intuïtie
 • je ervaart meer energie
 • je ervaart meer rust en ontspanning
 • je leert de adem te gebruiken als middel om bewust te ontspannen en om met de adem aandacht en kracht te richten
 • tijd voor jezelf en meer contact met het kindje in je buik
Praktisch
 • Je kunt met de lessen beginnen als je minimaal 14 weken zwanger bent of later
 • Je kunt de lessen blijven volgen tot aan de bevalling
 • Het is aan te raden zo vroeg mogelijk te beginnen (bij voorkeur begin je voor week 28). Hoe eerder je begint, hoe meer je toekomt aan verdieping en het je eigen maken van de oefeningen
 • Ik geef privé-lessen in Maastricht (face-to-face)
 • In de privé-lessen stem ik met je af aan welk thema je behoefte hebt: ontspanning, concentratie of kracht. Ik leer je houdingen en ademoefeningen die je op dat moment nodig hebt
 • Matjes, dekens, kussens zijn aanwezig
Foto: studio ZwartLicht

Pregnancy Yoga

Pregnancy and birth are natural processes. Every woman is capable of delivering her baby. During the classes we focus on what you experience in your body and what your body asks of you in that moment. In that way you can apply this during birth. During the pregnancy yoga classes you learn how to relax and how to apply this yourself.

During the classes you learn:

 • exercises and postures
 • breathing exercises
 • relaxation and massage techniques
 • concentration
 • information about pregnancy, birth and the period after birth
Each month the classes have their own theme: relaxation, concentration or strength. The focus throughout the classes is the breath.
Partner classes

Frequently I teach pregnancy yoga to you and your partner. The partner learns how he/she can support you during your pregnancy and during birth. The partner learns massage techniques, breathing excercises and birthing positions.

Advantages of pregnancy yoga
 • complete preparation for birth
 • experience your pregnancy more conscious
 • more confidence in your body and in the birth
 • more in touch with your intuition
 • more energy, relaxation and peace of mind
 • learn how to use your breath to relax more
 • learn how to use your breath to focus and to aim your strength
 • more time for you and more contact with your body and with your baby
Practical things
 • You can start with following classes starting from 14 weeks pregnant or later
 • You can follow the classes until your due date
 • During private classes we discuss your needs
  We will focus on a theme what you need most at that moment: relaxation, concentration or strength
 • I teach private classes
 • Yoga mats, blankets and pillows are provided
Foto: studio ZwartLicht